Echte Vriendschap

Het boek Echte Vriendschap heeft een 'vriendschapsbeweging' in gang gezet met als doel het inzetten van (echte) vriendschap als wapen tegen criminaliteit en terrorisme en als middel voor een betere (veiliger) wereld. Het Vriendenlegioen (oa in samenspraak met Stichting Enjoy to pay). Het Theater van de Vriendschap (oa in samenwerking met Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg). Doelstelling en activiteiten vinden wetenschappelijke onderbouwing in het gedachtegoed van de Positieve Criminologie (Vrije Universiteit Amsterdam). Naast het bestrijden van het Kwaad (aanpak van onveiligheid) dient voor het veiliger maken van een samenleving ook het Goede in de mens te worden ontwikkeld en gestimuleerd. Hiervoor is (echte) vriendschap een middel bij uitstek.
Het Theater van de Vriendschap is een dynamisch, rondreizend theaterprogramma, bedoeld om de boodschap van Echte Vriendschap en Positieve Criminologie uit te dragen en de samenleving te inspireren en te stimuleren om concrete maatschappelijke problemen (verslaving, eenzaamheid, radicalisering, vluchtelingenstatus, etc.) op lokaal niveau aan te pakken.
Het Vriendenlegioen is een (inter)nationaal instituut waar jongeren wordt geleerd wat vriendschap is en hoe ze vanuit vriendschap iets voor mensen in nood kunnen betekenen, waar ze fysiek en mentaal worden getraind in handelen vanuit vriendschap en van waaruit ze kunnen worden uitgezonden voor de wederopbouw van oorlogs- en rampgebieden. In Nederland wordt hierbij aansluiting gezocht bij (de docenten Maatschappijleer en decanen van) middelbare scholen.

1 artikel(en)

per pagina

1 artikel(en)

per pagina